Obs 't Schrijverke

Obs ’t Schrijverke is een openbare basisschool met ongeveer 170 kinderen in Hellevoetsluis

Welkom bij obs 't Schrijverke

Onze missie

  • Op deze openbare basisschool bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Om dit te bereiken zet het team de meest effectieve didactische en pedagogische aanpak in om alle leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te leren op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en burgerschapsvorming èn ze te ondersteunen in hun persoonsontwikkeling.

  • VISIE

    Goed eigentijds primair onderwijs aan alle kinderen waarbij het optimale leerrendement per kind wordt bereikt. Dit doen we door kinderen en leerkrachten te laten leren en samenwerken in units. Het resultaat is: kinderen die over die cognitieve en non-cognitieve vaardigheden beschikken die succesfactoren zijn voor hun verdere (school)leven.

  • ALGEMENE INFORMATIE

    Onze kernwaarden: veiligheid, samenwerken, ontwikkelen, innoveren en deskundigheid.
    Lees meer

©2023 obs 't Schrijverke | downloads | kennismaken | lipdub | contact

website: Vuijst Visuals