Algemene informatie

Algemene informatie

 • Onze kernwaarden

  Veiligheid

  Een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden is het werken aan een positief groepsklimaat. Kinderen voelen zich prettig en staan open om te leren.

  Samenwerken

  Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen om het proces van leren en van onderwijzen gezamenlijk te optimaliseren.

  Ontwikkelen

  Wij gaan ervan uit dat iedereen zich kan ontwikkelen Naast het overdragen van kennis richt ons onderwijs zich ook op het ontwikkelen van vaardigheden als: samenwerken, plannen, doorzetten en problemen oplossen.

  Innoveren

  Onze school zal (op basis van wetenschappelijk onderzoek) blijvend innoveren om eigentijds onderwijs te garanderen.

  Deskundigheid

  Onze teamleden zien onderwijzen als een vak en gedragen zich als professionals.

 • Organisatie van ons onderwijs

  De organisatie van ons onderwijs

  Op ’t Schrijverke wordt gewerkt in vier units van ieder steeds twee leeftijdsgroepen. In iedere unit zijn twee à drie leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan alle kinderen in de unit. Dagelijks zijn twee van de drie leerkrachten werkzaam in de unit. De kinderen starten de dag per unit in hun eigen basisgroep en gedurende de dag wordt vervolgens gewerkt in groepen van wisselende samenstelling al naar gelang de onderwijsbehoeften van het kind.

  Het werken in units heeft de volgende voordelen:

  • Leerkrachten werken binnen de unit veel met elkaar samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit komt het onderwijs en de kinderen ten goede;
  • Het geeft mogelijkheden tot een flexibele groepsindeling. Hiermee kunnen wij tegemoetkomen aan verschillen tussen leerlingen;
  • Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende vaardigheden samen leren en werken, leren kinderen van elkaar;
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de (ontwikkeling van de) kinderen.
 • De inhoud van ons onderwijs

  De inhoud van ons onderwijs

  Wij besteden veel aandacht aan de basisvakken rekenen, taal, spelling en (technisch en begrijpend) lezen. De wereldoriëntatievakken zoals: aardrijkskunde, natuur & techniek, geschiedenis en burgerschap bieden wij zoveel als mogelijk in samenhang met elkaar aan. School heeft  tot taak om leerlingen voor te bereiden op de toekomst, dit doen wij in de eerste plaats door kennisoverdracht. Daarnaast  proberen wij de kinderen te brengen naar grotere zelfstandigheid en een zelfverzekerde houding.

   

©2023 obs 't Schrijverke | downloads | kennismaken | lipdub | contact

website: Vuijst Visuals